Статут

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор школи
__________ Н.Я.Загоруйко
24 жовтня 2012 року

Статут 
Червонооскільського шкільного 
клубу підприємництва 
“Майбутні мільйонери”


Розділ 1.  Загальні положення

1.1  Шкільний клуб підприємництва (далі ШКП) - об’єднання вчителів та учнів Червонооскільського НВК, діяльність якого поширюється на територію с. Червоний Оскіл та Ізюмського району Харківської області й здійснюється на підставі Статуту.
1.2  Членство в  клубі є добровільним. Членом  може бути кожен учень віком від
14 до 17 років, який цікавиться предметом діяльності ШКП, визнає статут та бере участь у діяльності  клубу.
1.3  Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про об’єднання громадян”, "Про молодіжні та дитячі громадські організації" та іншими нормативно-правовими актами України, а також даним  Статутом.
1.4. Кураторами роботи клубу є шкільні лідери клубу.
1.5. Діяльність клубу здійснюється на основі відповідного плану роботи. План роботи клубу затверджується директором НВК.
Адреса клубу:
Червонооскільський НВК Ізюмської районної ради, вул. Леніна, 36,
с. Червоний Оскіл, Ізюмський р-н, Харківська обл., 64340.
Тел.  05743-55134.
Найменування клубу:
Червонооскільський шкільний клуб підприємництва “Майбутні мільйонери”.
Логотип:Розділ 2.  Мета, принципи, завдання, форми та методи діяльності
Стаття 1. Мета. Шкільний клуб підприємництва  має на меті розвиток в учнів  культури підприємництва та необхідних компетентностей для досягнення успіху в бізнесі або професійній кар’єрі.
Стаття 2. Принципи діяльності. Клуб будує свою діяльність на основі таких принципів:
- рівноправність членів, самоврядування;
- добровільний вступ до клубу і вихід з нього;
- спільне прийняття рішень;
Стаття 3. Форми та методи діяльності
- Заходи, що сприяють розвитку професійної активності і підприємництва (екскурсії на підприємства, зустрічі з успішними людьми, розробка та реалізація навчальних бізнес-планів)
- Підготовка і проведення   круглих столів, симуляційних  ігор та інших форм діяльності, спрямованих на підвищення інтелектуального рівня та економічної грамотності молоді
-   Масові заходи: фестивалі підприємливих ідей, конгреси, зустрічі, тижні ділової активності, конференції, організаційно-діяльні ігри, пізнавально-розважальні заходи, ярмарки.
- Поширення інформації про ШКП серед молоді.
- Участь у видавничій діяльності, підготовка інформаційних стендів і макетів, участь у виставках, ведення блогу  Клубу.

Розділ 3.   Структура і керівництво
Стаття 1. Вищий орган Клубу – загальні збори його членів. Загальні збори затверджують структуру, напрямки діяльності, статут, логотип.
Стаття 2. Керівний орган – Рада Клубу, яка обирається на загальних зборах.

Рада Клубу здійснює діяльність по організації функціонування Клубу. Раду очолює президент.
Стаття 3. У Раду Клубу входять президент, прес-група, редколегія.
Стаття 4. Вибори президента:
- Кандидати в президенти висуваються як групою членів клубу, так і шляхом самовисування.
- Президент обирається відкритим голосуванням на зборах у присутності керівників клубу.
- Президент обирається простою більшістю голосів.
- Право бути обраним має кожен член клубу.
- Президент приступає до своїх обов’язків відразу після відкритого голосування.

Розділ 4. Права, свободи, обов’язки
 Стаття 1. Кожен член ШКП має право:
-       діяти на свій розсуд, вільно висловлювати свою думку, не ображаючи при цьому гідність і свободи інших;
-      подати свою пропозицію, вимогу  Президенту клубу, або в правління ШКП;
-      брати участь в будь-яких сферах шкільного життя;
-      ставити питання про перебування члена в ШКП, якщо той своїми діями порушує статут клубу.
Стаття 2. Кожен член ШКП  зобов’язаний:
-       відвідувати всі збори та засідання клубу;
-       дотримуватися норм Статуту клубу;
-       вчасно подавати  нову інформацію.
Стаття 3.Повноваження президента клубу
Президент:
-       планує і веде збори ШКП;
-       розподіляє завдання між членами клубу;
-       співпрацює з керівниками  ШКП,
-       виконує функцію зв’язку між учнями  й адміністрацією школи, керівниками ШКП ;
-       відповідає за підготовку майбутніх керівників ШПК. Є лідером!
 Стаття 4.    Членство може бути припинене:
-       добровільно за поданою заявою.
-       шляхом виключення за рішенням Загальних зборів клубу:
-        за порушення (невиконання) умов положення про діяльність молодіжного клубу, рішень керівництва;
-       за дії чи поведінку, яка дискредитує клуб.
-        повторний прийом можливий не раніше, ніж за 2 місяці після затвердження рішення про виключення з органів клубу.
-       членство у клубі не виключає членства в інших громадських організаціях та об'єднаннях.

Розділ 5. Ліквідація
Ліквідація Клубу проводиться за рішенням  загальних зборів членів Клубу.