Наші матеріали"ВИБІР ПРОФЕСІЇ – КРОК ДО ЖИТТЄВОГО УСПІХУ"Мета: сприяти усвідомленню учнями важливості вибору майбутньої професії як одного з ключових моментів успішності людини в соціумі; ознайомити з формулою вибору професії; продовжувати формувати навички ефективного спілкування.

Обладнання:  аркуш паперу А3 – 2 шт., фломастери, чотири невеликі пакети різного кольору, яблуко, блокнот, порожня коробка.Хід роботи:1.     Вступ.

Тема нашого сьогоднішнього заняття «Вибір професії – крок до життєвого успіху», й говоритимемо ми про основні складові цього вибору, а також ознайомимося з професіями, які на сьогоднішній день мають попит на ринку праці. (Робота з ПАК «Профорієнтаційний термінал»).

2. Руханка.

3. Інформаційне повідомлення.

Яка глибока думка закладена в словосполученні «вибір професії»! Скільки воно викликає емоцій і очікувань, породжує проблем! Це не просто вдало або невдало прийняте в юності рішення, а іноді щасливе або нещасне життя.

Ким бути? Це питання ставив, ставить і буде ставити кожен з вас. І щоб наблизитися до вирішення цього питання ми з вами ознайомимося з так званою формулою вибору професії.

Перша складова формули – це ХОЧУ.

Як ви гадаєте, що входить до складової формули Хочу? (відповіді учнів записуються на дошці).ХОЧУ – це наші інтереси, бажання. Вибирати професію, спираючись на інтерес, означає вибрати те, що подобається і приваблює.
А яка професія вам цікава, найбільше вас приваблює? Учні по-черзі закінчують висловлювання: «Мені цікава професія…»

Але вибрати професію, враховуючи тільки Хочу не можна. Слід брати до уваги, що ми можемо зацікавитися і тими професіями, в яких найменше обізнані, або ж звернути увагу на модні спеціальності.

І щоб не заплутатися у великому світі професій нам необхідна друга складова формули – МОЖУ.

Як ви гадаєте, що входить до складу формули Можу? (відповіді учнів записуються на дошці).


МОЖУ – це здібності, індивідуально-психологічні особливості, стан здоров’я.


4. Вправа «Подарунок»
Учні об’єднуються в пари.
- Ми з вами зараз подаруємо один одному подарунки, але вони будуть незвичайними. Вам необхідно придумати такий подарунок (словесно), який би став у нагоді вашому партнеру в його майбутній професійній діяльності. А для цього вам треба спробувати уявити свого однокласника в майбутньому: яка у нього буде професія. Важливо враховувати ті здібності та особливості, які є в однокласника, і пояснити, яким чином ваш подарунок стане  йому у нагоді.
Обговорення: після виконання вправи учні за бажанням діляться своїми враженнями від подарунків.
5. Вправа «Правильний вибір».
Обираються троє учнів.
- Перед вами чотири пакети. Ви зараз по черзі підійдете і виберете один з них. Торкатися руками їх не можна. Всі інші можуть підказувати, який пакет вибрати, а ті, хто вибирає, можуть прислухатися до порад, а можуть робити свій вибір. Будь ласка, зробіть свій вибір. (Для цієї вправи необхідно чотири пакети різного кольору, в одному – яблуко, у другому – блокнот, у третьому – пуста коробка (він повинен бути найкрасивішим і найоб’ємним), а четвертий взагалі порожній).
Обговорення:
·        Чому ви обрали саме цей пакет?
·        Чого вам не вистачало під час ухвалення рішення?
·        Що ви відчули відкривши пакет?

Ми з вами побачили, що для ухвалення рішення необхідно мати достатню кількість інформації, а наші учасники її не мали.
Тому вони зробили свій вибір, керуючись тільки інтуїцією і порадами однокласників. Саме це когось і засмутило.
Тому коли кожен з вас буде обирати  професію, потрібно враховувати не тільки інформацію про Хочу і Можу, але й мати інформацію про ТРЕБА, про потреби ринку праці. Якщо враховувати інформацію тільки про Хочу і Можу, можна вибрати професію, яка не дасть реалізувати себе.

Саме тому остання складова формули професії – ТРЕБА


ТРЕБА – потреби ринку праці.

6. Вправа «Актуальні професії».
Учні об’єднуються в дві підгрупи. Завдання для першої підгрупи – скласти перелік професії, які, на їхню думку, затребувані в Україні. Друга підгрупа складає перелік професій, які затребувані в нашому регіоні.
Учні презентують свої роботи, обґрунтовуючи свій вибір.
Для ознайомлення з реальною картиною щодо попиту на ринку праці в Україні та регіоні учні запрошуються до роботи з ПАК «Профорієнтаційний термінал».
7. Підбиття підсумків.
Отже, ми бачимо, що під час вибору професії необхідно, щоб спеціальність відповідала нашим інтересам, здібностям, і щоб вона була необхідна суспільству.
Притча «Пихатий Мандарин».Розробка практичного заняття
 "ПРОФЕСІЙНИЙ ВИБІР. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙ"

Мета: ознайомити учнів з важливістю вибору професії в житті та основними видами професій, профорієнтаційною класифікацією професій за Є. Клімовим; розвивати вміння аналізувати види професій; виховувати повагу до майбутньої роботи.
Обладнання: картки з питаннями, папір, фломастери.

Хід роботи:

1. Вправа «Інтерв’ю».
Учні об’єднуються в пари. Учасникам пропонується взяти один в одного інтерв’ю за таким планом:
1)    Ім’я.
2)    Ким мріяв стати в дитинстві.
3)    Плани на майбутнє.
Після інтерв’ю учні презентують один одного.
Обговорення:
·        Які думки виникали у вас, коли ви слухали інтерв’ю?
·        Якої мети вдалося досягти виконуючи це завдання?
2. Інформаційне повідомлення.
У наш час ситуація вибору професій різко ускладнилася. По-перше, значно розширився діапазон вибору. Так, фахівці налічують на сьогодні більш як 40 тис. професій та спеціальностей. Ця кількість швидко змінюється. Вважають, що кожні 10 років зникає близько 5 тис. професій і виникає майже стільки ж нових.
Ви стоїте перед вибором сфери діяльності в майбутньому. Але тільки на практиці можна з’ясувати, підходить вона вам чи ні. А всі форми діяльності випробувати неможливо.
Професійне самовизначення – багатовимірний і багатоступеневий процес, який можна розглядати під різними кутами зору: виходячи із запитів суспільства і як узгодження замовлення з особливостями людини.
Щоб вибір професії був свідомим, необхідно враховувати три фактори:
·        інформованість про світ професій;
·        знання індивідуальних особливостей (інтереси, здібності, темперамент, характер);
·        уміння співвідносити особисті якості з вимогами, які ставить та чи інша професія.
Сьогодні існує декілька підходів до класифікації професії. Але для вдалого вибору найкраще користуватися класифікацією, побудованою за ознаками, що йдуть безпосередньо від людини як учасника процесу праці.
Дійсно, коли людина працює, її увага спрямована на предмет праці. Те, що потрібно робити з предметом, - мета праці, яку реалізують за допомогою тих чи інших знарядь, засобів і, що дуже суттєво, у певних умовах. Саме за цими ознаками побудована профорієнтаційна класифікація професій Є. Клімова.
За першою ознакою – предметом праці Є. Клімов поділив усі професії за 5-ма типами: людина – людина (Л), людина – техніка (Т), людина – природа (П), людина – знакова система (З), людина – художній образ (Х).
3. Вправа. «Карта професії».
- Для того щоб ми могли розглянути особливості тієї чи іншої професії за Є. Клімовим, пропоную об’єднатися у п’ять груп (за назвами типів професій людина, техніка, природа, знакова система, художній образ).
Завдання для підгруп: протягом 10-15 хв., обговоріть і дайте відповідь на такі питання (роздаються учням на картках).
1.                      Які види діяльності відносяться до цього типу професії? (за назвами підгруп).
2.                      Назвіть предмет праці.
3.                      Які якості особистості необхідні для  професій цього виду?
4.                      Назвіть варіанти професій.
Після того, як учні презентують свою роботу їм пропонується порівняти свої напрацювання зі схемою аналізу професій за Є. Клімовим.
Отже, ми розглянули з вами типи професій. А який тип професії за цією класифікацією є оптимальним для вас? Одним із способів, що допомагають зробити правильний вибір професійної діяльності, є тести. Користуючись ними, можна досить точно визначити оптимальну сферу діяльності, рейтинг власних інтересів, наявність якостей, необхідних для тієї чи іншої професії.
4. Тестування за методикою ДДО.
5. Гра. «Угадай професію».
6. Підведення підсумків. Вправа. «Телеграма».
Учням пропонується написати свої враження від заняття у вигляді телеграми (використати не більше 10 слів).


Немає коментарів:

Дописати коментар